Âm ly Inter-M DSA-2000Q

Mô tả sản phẩm

1,200W (8Ω)/2,000W (4Ω), BRIDGED MODE
4,000W (8Ω), BUILT-IN DSP/DANTE

Tư vấn kỹ thuật