Mua chung Blackmagic Atem mini sale off 20% (15/12/2021 – 19/12/2021)

Blackmagic Atem mini sale off 20%
Blackmagic Atem mini
Blackmagic Atem mini pro
Blackmagic Atem mini pro iso
Blackmagic Atem mini extreme
Blackmagic Atem mini extreme iso

Các sản phẩm dòng Atem mini series (Giá chưa giảm giá theo chương trình Mua chung)

Blackmagic Atem mini  Giá niêm yết : 8.514.000đ
Blackmagic Atem mini Pro Giá niêm yết : 14.289.000đ
Blackmagic Atem mini Pro ISO Giá niêm yết : 22.957.000đ
Blackmagic Atem mini Extreme Giá niêm yết : 28.732.000đ
Blackmagic Atem mini Extreme ISO Giá niêm yết : 37.389.000đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.