Hướng dẫn chọn lưỡi kìm Canare Die Set tương ứng với đầu BNC connector

Hướng dẫn chọn lưỡi kìm Canare Die Set tương ứng với đầu BNC connector

CÁC LOẠI LƯỠI KÌM (Die Sets)

Model Pin crimp #1 (mm) Pin crimp #2 (mm) Sleeve crimp #1 (mm) Sleeve crimp #2 (mm) Hand Crimp Tools Standard package
TCD-1DB 3.94 TC-1 1 pc
TCD-31C 1.37 6.75
TCD-3151D 1.92 8.36 6.75
TCD-316C 1.35 9.4 6.75
TCD-35CA 1.35 7.6 5.85
TCD-35D 1.92 7.6 5.85
TCD-35DF 1.92 2.1 8.05 5.82
TCD-4CA 1.35 6.48
TCD-451CA 1.35 8.36 6.4
TCD-5CF 1.31 8.05
TCD-5HD 1.87 8.05
TCD-55FA 1.35 2.1 8.05
TCD-55UHD 1.62 8.05
TCD-57C 1.62 8.5
TCD-65C 1.92 9.4 7.6
TCD-67HD 2.1 10.2
TCD-7CA 1.87 10.2
TCD-8HD 2.4 11.26 TC-2
TCD-96C 1.92 11.26 9.4
TCD-D253F 1.1 5.1 5.85 TC-1
TCD-D534F 1.27 7.55 6.4

TƯƠNG THÍCH VỚI CÁC ĐẦU KẾT NỐI (BNC CONNECTOR)

Model Compatible connector
TCD-35CA BCP-D33UHD, BCP-B25HD, BCP-B25HW, BCP-B3F, BCP-B45HW, BCP-B53, CP-A25, BCP-A25F, BCP-A3, BCP-A3AHD, CP-A3F, BCP-A33, BCP-A5, BCP-A5F, CP-VA3, BCP-VA5, CP-LC3, BCP-LC3F, BCP-LC5, MBCP-C25F, MBCP-C3F, MCF-V5C3, MCM-V5C3, RCAP-C25HD, RCAP-C3A, RCAP-C3F, RCAP-C53, RCAP-C5A, FP-C25HD, FP-C3, FP-C3F, FP-C53A, FP-C5, SPP-C33-CL
TCD-35D BP-C3, BP-C4, BP-C5, TNP-C3, TNP-C4, TNP-C5, RCAP-C3GS
TCD-35DF BP-C5FA, BP-C51F, TNP-C5F, NP-C5F, NP-C51F, SP-C5F, SJ-C5F, SMAP-C3F, SMAP-C5F, SMAJ-C3F, SMAJ-C5F
TCD-4CA BCP-B31F, BCP-B4F, BCP-A4, BCP-A4F, MBCP-C4, MBCP-C4F, BCJ-C4, RCAP-C4A, RCAP-C4F, FP-C4, FP-C4F, VP-C4A, VWP-C4A, MVP-C4
TCD-451CA BCP-B31F, BCP-B4F, BCP-A4, BCP-A4F, CP-A52, MBCP-C4, MBCP-C4F, BCJ-C4, RCAP-C4A, RCAP-C4F, FP-C4, FP-C4F, FP-C52, VP-C4A, VWP-C4A, MVP-C4
TCD-5CF BCP-B5F, BCP-B51F, BCP-LC5F, MBCP-C5F, RCAP-C5F, FP-C5F
TCD-5HD BCP-C5HD
TCD-55FA BCP-B5F, BCP-B51F, BCP-LC5F, MBCP-C5F, RCAP-C5F, FP-C5F, BP-C5FA, BP-C51F, TNP-C5F, NP-C5F, NP-C51F, SP-C5F, SJ-C5F, SMAP-C5F, SMAJ-C5F
TCD-55UHD BCP-D55UHD, HBCP-D55UHD
TCD-57C BCP-D55UHW, BCP-D57
TCD-67HD BCP-C6HD, BCP-C7HD
TCD-7CA BCP-C7A, BCP-C7FA, FP-C7FA
TCD-D253F DCP-C25HD, DCP-C25HW, DCP-C3F, MDM-V4C25HW, MDF-V4C25HW, VP-C25HW, VWP-C25HW, MVP-C25HW, MCVP-C25HW, BCJ-D25HD, BCJ-D25HW, BCJ-D33UHD,
HBCP-D25HDA, HBCP-D25HWA, HBCP-D33UHDA
TCD-D534F DCP-C4F, DCP-C53, DCP-C53A
TCD-8HD BCP-D8UHD
TCD-8DF SP-C8F

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.