Các câu hỏi thường gặp của phần mềm Livestream vMix

Các câu hỏi thường gặp của phần mềm Livestream vMix

 • Thay đổi và nâng cấp key Active phần mềm
 • Cài đặt key Licenses cho một hoặc nhiều máy PC
 • Cài đặt vMix trên MAC OS
 • Are Interlaced sources supported?
 • Do you offer a Reseller Program?
 • Is a white label option available for vMix?
 • vMix có hỗ trợ Windows Server
 • Ngôn ngữ được hỗ trợ trong phần mềm vMix
 • Upgrades
 • Chuyển cảnh và hiệu ứng trong PowerPoint
 • Which edition of vMix do I need?
 • vMix Content Use Policy
 • Bản dùng thử gồm những tính năng nào ?
 • Phần mềm vMix có hỗ trợ giá cho Ngành Giáo dục
 • Do I need to pay a subscription to use vMix?
 • What does Total Inputs and Camera Inputs mean in each edition?
 • Mất key Licensce bản quyền
 • Submitting Feature Suggestions
 • Làm cách nào để truyền key bản quyền ?
 • Tại sao tôi chỉ nhìn thấy 1 kênh overlay trong vMix?
 • vMix SD Comparison Table
 • vMix is not vulnerable to the Log4j exploit

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.